Jesteś tutaj:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Organizacja otwartego naukowego wydarzenia rodzinnego pt.: ”Wszystko płynie, czyli co w wodzie piszczy” w filii GCKiS w Skierdach

Data: 19.03.2019 r., godz. 14.00    150
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja Wega złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Organizacja otwartego naukowego wydarzenia rodzinnego pt.: ”Wszystko płynie, czyli co w wodzie piszczy” w filii GCKiS w Skierdach.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.