Jesteś tutaj:

II sesja Rady Gminy Jabłonna

859
Data wydarzenia: 05.12.2018 r., godz. 12.00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r, poz. 994 z późn.zm.), oraz § 15 ust. 1, 3, 4 i 5 Statutu Gminy Jabłonna (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r poz. 12 595 z dnia 29.12.2017r.ze zm.) zapraszam do wzięcia udziału w II Sesji Rady Gminy Jabłonna VIII kadencji, która odbędzie się 5 grudnia 2018 /środa/ o godz. 12-tej
w Domu Ogrodnika w Jabłonnie ul. Modlińska 102, sala widowiskowa.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie.
1) Ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej.
2) Zmian w budżecie na 2018 rok.
3) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040.
4) Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jabłonna.
5) Nabycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Lipowej
w miejscowości Dąbrowa Chotomowska.
6) Nabycie na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 815/32 we wsi Chotomów.
7) Nabycie na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 808/1 położonej w rejonie ul. Złotej we wsi Chotomów
8) Nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności zabudowanej działki ewidencyjnej nr 839/1 położonej we wsi Chotomów.
9) Nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1186, nr 1209/1 oraz 1209/2 położonych we wsi Chotomów.
10) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11) Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12) Nabycia na rzecz Gminy Jabłonna prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 227/28 położonej we wsi Chotomów w rejonie ul. Bagiennej.
13) Ustalenia terminu składania deklaracji o kandydowaniu do komisji Rady Gminy Jabłonna: rewizyjnej oraz komisji statutowej.
4. Sprawozdania i informacje:
1) Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami,
2) Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami,
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Nowosiński

Projekty uchwał: