Jesteś tutaj:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1018
Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji    
Ewa Milska – Wieteska

Wiceprzewodnicząca
Marianna Pustelnik

Sekretarz          
Katarzyna Kowalczyk

Członkowie:  
Bartłomiej Frukacz
Bogumiła Majewska
Joanna Fularz–RzepielZarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna


Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna

Wniosek do Gminnej Komisji o podjęcie interwencjiPosiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wrzesień 2019
- 4 września godz. 16.00 komisja motywacyjna,
- 9 września godz. 16.00 komisja wyjazdowa.


KOMISJA ODBYWA SIĘ W SALI NR 6
PARTER, Urząd Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152
W przypadku zamkniętych drzwi wejściowych – dzwonić dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach