Jesteś tutaj:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

209
Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji    
Ewa Milska – Wieteska

Wiceprzewodnicząca
Marianna Pustelnik

Sekretarz          
Katarzyna Kowalczyk

Członkowie:  
Bartłomiej Frukacz
Bogumiła Majewska
Joanna Fularz–RzepielZarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna


Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna

Wniosek do Gminnej Komisji o podjęcie interwencjiNAJBLIŻSZE POSIEDZENIA KOMISJI:

GMINNA
KOMISJA ALKOHOLOWA- 13 WRZEŚNIA/20 WRZEŚNIA ODBYWA SIĘ W SALI NR 6 –
PARTER,
Urząd Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152