Jesteś tutaj:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

668
Skład Komisji:

Przewodnicząca Komisji    
Ewa Milska – Wieteska

Wiceprzewodnicząca
Marianna Pustelnik

Sekretarz          
Katarzyna Kowalczyk

Członkowie:  
Bartłomiej Frukacz
Bogumiła Majewska
Joanna Fularz–RzepielZarządzenie w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna


Zarządzenie nr 75/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jabłonna

Wniosek do Gminnej Komisji o podjęcie interwencjiPosiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w marcu:
• 5 marca godz. 16.00
• 14 marca godz. 16.00
w kwietniu:
• 3 kwietnia godz. 16.00
• 16 kwietnia – komisja wyjazdowaKOMISJA ODBYWA SIĘ W SALI NR 6
PARTER, Urząd Gminy
Jabłonna, ul. Modlińska 152