Jesteś tutaj:

Aktualności

Kultura, Sport

    • 14 listopada 2022 r.
    Konkurs skierowany był do dzieci oraz młodzieży i miał na celu popularyzację wiedzy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej, zachęcenie do odkrywania historii i walorów miejsc w których mieszkamy, promowanie patriotyzmu lokalnego oraz przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.