Jesteś tutaj:

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Data: 11.12.2020 r., godz. 10.50    739
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie planuje w przyszłym roku przystąpić do dwóch programów skierowanych do osób z niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin tj. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

„Opieka wytchnieniowa”


Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w Programach zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie tel. 22 506-61-73 lub e-mail: gops@jablonna.pl do dnia 28 grudnia 2020 r.