Jesteś tutaj:

Eko Jabłonna przejmuje zadania!

Data: 16.01.2021 r., godz. 00.00    1530
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp.zo.o przejmuje zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jabłonna przejęło Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Jabłonna Sp. z o. o.


Spółka przejmuje następujące zadania:


- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,


- wystawianie faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,


- windykacja należności za wodę i ścieki,


- rozpatrywanie reklamacji dot. wystawionych faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,


- zarządzanie infrastrukturą  wodociągową i kanalizacyjną,


- utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,


- wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych  oraz nadzór nad budową tychże przyłączy,


- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.


W związku z powyższym faktury za dostawę wody i/lub odbiór ścieków będą wystawiane w terminie późniejszym. Od lutego 2021 r. osoby dokonujące odczytów wodomierzy  w terenie będą docierali do mieszkańców Gminy Jabłonna w celu podpisania umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.


Osobami do kontaktu  z klientami ze strony spółki są:


Joanna Rusin – Specjalista ds. umów i sprzedaży, tel:  22/767-33-80, e-mail: j.rusin@ekojablonna.pl


Piotr Bruliński – Specjalista ds. umów i sprzedaży, tel: 22/767-33-80, e-mail: p.brulinski@ekojablonna.pl


Adres mailowy spółki: bok@ekojablonna.pl


Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną prosimy zgłaszać  pod numerem tel. 22/ 767-33-80 lub tel. 693-631-182