Jesteś tutaj:

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Data: 17.02.2021 r., godz. 00.00    299
W dniach 22 lutego 2021 r. do 4 marca 2021 r. odbędzie się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych.
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo oświatowe do klasy I publicznych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.Obwody szkół prowadzonych przez Gminę Jabłonna określono w Uchwale nr IX/120/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jabłonna.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, jedynie w przypadku, gdy publiczna szkoła podstawowa, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasach I.

Szczegółowe zasady naboru do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna tj. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie oraz Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie dostępne są pod linkiem: https://jablonna.pl/oswiata/zawartosc/655/