Jesteś tutaj:

Konkurs na projekt gminnej kartki wielkanocnej

Data: 23.02.2021 r., godz. 00.00    1244
Już po raz piąty zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, mieszkające w Gminie Jabłonna, do zaprojektowania gminnej kartki wielkanocnej!


Na prace konkursowe czekamy do 12 marca 2021 r. Projekty można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przesyłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Powołana przez Wójta Gminy Jabłonna komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat.

Wybrane prace, po odpowiednim opracowaniu graficznym, zostaną wydrukowane i staną się gminnymi kartkami wielkanocnymi, które wraz z życzeniami od Wójta Gminy Jabłonna będą rozsyłane pocztą.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 marca 2021 r. na stronie internetowej: www.jablonna.pl

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

Regulamin konkursu
Zał. 1 - Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie
Zał. 2 - Metryczka pracy