Jesteś tutaj:

Konkurs na Gminną Kartkę Wielkanocną rozstrzygnięty

Data: 16.03.2021 r., godz. 00.00    570
Z przyjemnością informujemy, że konkurs na projekt Gminnej Kartki Wielkanocnej został rozstrzygnięty.
Do organizatorów wpłynęło aż 88 projektów plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 lat (49 projektów) oraz 10-13 lat (39 projektów). Powołana przez Wójta Gminy Jabłonna komisja konkursowa oceniła, że tematyka i sposób wykonania prac zgłoszonych w ramach konkursu były zgodne z zasadami określonymi w regulaminie.

Podczas oceniania projektów komisja brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę oraz pomysłowość. Wszystkie projekty były bardzo oryginalne, związane z narzuconym tematem, a przede wszystkim zostały wykonane z niebywałą starannością i na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dzieci wykazały się wyjątkową inwencją oraz kreatywnością. Wybór najlepszych projektów nie był łatwy. Po długich i trudnych obradach, w wyniku wnikliwej oceny, ostatecznie komisja wyłoniła 2 zwycięskie prace i wyróżniła 15 projektów.

Zwycięskie prace:

W kategorii wiekowej 6-9 lat:
Amelia Greese Łyko, lat 8, Szkoła Podstawowa nr 2 w ChotomowieW kategorii wiekowej 10-13 lat:
Rozalia Stachura, lat 11, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w JabłonnieWyróżnienia: Paweł Kubach (6 lat), Grzegorz Marchlewski (6 lat), Alicja Czarnecka (7 lat), Gaja Grytczuk (8 lat), Michał Ostrowski (8 lat), Tymon Ziarkiewicz (8 lat), Adrian Wrona (8 lat), Miłosz Maj (10 lat), Anna Socha (11 lat), Anna Wójcik (11 lat), Kalina Mieszkian (11 lat), Jakub Balicki (12 lat), Angelika Stoń (12 lat), Bartosz Pogrudka (12 lat), Marika Młynarczyk (12 lat).


Zwycięskie prace, po odpowiednim opracowaniu graficznym staną się Gminnymi Kartkami Wielkanocnymi, które wraz ze świątecznymi życzeniami od Wójta Gminy Jabłonna zostaną rozesłane pocztą. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a pozostałym uczestnikom przekażemy dyplomy pamiątkowe i drobne upominki.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy dzieciom biorącym udział w konkursie za podjęcie tego artystycznego wyzwania, zaangażowanie i twórczą pracę. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość.