Jesteś tutaj:

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA 500+

Data: 28.04.2021 r., godz. 00.00    151
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie informuje, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) i otrzymać świadczenie w czerwcu 2021r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

logo programu 500+ • W celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek w terminie do 30
  kwietnia 2021 r.

 • Złożenie
  wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie
  wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.

 • Natomiast,
  jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30
  czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca
  złożenia wniosku.

Terminy
składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat
świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku: • Złożenie
  wniosku w okresie luty – kwiecień 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata
  przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca
  2021r.

 • Złożenie
  wniosku w maju 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
  świadczenia ,z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca
  2021r.

 • Złożenie
  wniosku w czerwcu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
  świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31
  sierpnia 2021r.

 • Złożenie
  wniosku w lipcu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
  świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30
  września 2021r.

 • Złożenie
  wniosku w sierpniu 2021r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego
  świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia
  31 października 2021r.


Zapraszamy do składania wniosków zarówno drogą
elektroniczną jak i tradycyjną (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jabłonnie. Wypełnione wnioski można składać do przygotowanej urny
– przygotowany jest też wzór jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie
świadczenia wychowawczego (500+).pdf