Jesteś tutaj:

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Data: 12.05.2021 r., godz. 00.00    93
Przypominamy, że do dnia 31 maja 2021 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:

Bank Spółdzielczy ODDZIAŁ W JABŁONNIE
NR: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

Opłaty dokonuje się w bezwzględnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja. Nie istnieje możliwość przywrócenia terminu do zapłaty.

W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września kolejnej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia – zezwolenie wygasa jeśli przedsiębiorca nie dokona w terminie 30 dni (30 dni liczone od 31 stycznia, 31 maja, 30 września) opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty. Dodatkowa 30% opłata jest liczona od wyliczonej opłaty ratalnej dla każdego zezwolenia.