Jesteś tutaj:

XXII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Data: 04.06.2021 r., godz. 12.00    64
Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 22 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Wyróżnienie to kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Jest uhonorowaniem, niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji. Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego – to ludzie, którzy całym własnym życiem udowadniają potrzebę pracy dla lokalnych społeczności. Każdego roku do Nagrody nominowane są osoby i instytucje, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia region nie tylko w kraju, ale też za jego granicami.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatów, aby osoby niepospolite, budujące atrakcyjny wizerunek Mazowsza zostały docenione i wyróżnione.

Spośród nominowanych wyłonionych zostanie 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto oraz pamiątkową statuetkę.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobą fizyczną, z dopiskiem na kopercie: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, w nieprzekraczalnym terminie:
  1. pocztą do 21 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  2. lub osobiście do 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.mazovia.pl