Jesteś tutaj:

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Żwirki i Wigury w Chotomowie

Data: 28.07.2021 r., godz. 12.00    237
Informujemy, że 4 sierpnia 2021 rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Żwirki i Wigury w Chotomowie.
Podczas prowadzenia prac ulica Żwirki i Wigury będzie nieprzejezdna i nastąpią lokalne utrudnienia w dojeździe do posesji. Prace będą prowadzone w godzinach 7-17. Poza tymi godzinami dojazd będzie zapewniony.

Zalecamy wystawianie samochodów poza strefę prowadzonych robót w porozumieniu z Wykonawcą.

Odbiór śmieci realizowany będzie zgodnie z harmonogramem.

Przewidywany czas utrudnień to 4-8 tygodni.

Jednocześnie informujemy, że do 4 sierpnia zakończone zostaną prace na ul. Okólnej od ul. Piusa do ul. Ogrodowej.

Budowa kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury realizowane jest w ramach zadania 8 projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”