Jesteś tutaj:

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data: 03.09.2021 r., godz. 10.00    127
24 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1324/250/2021 w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ stanowiącej aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i skierował dokument do konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 10 października 2021 roku, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:
  • drogą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa;
  • wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.