Jesteś tutaj:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chotomowie

Data: 07.09.2021 r., godz. 08.00    247
Urząd Gminy Jabłonna informuje, że 13 września 2021 rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościelnej w Chotomowie.
W związku z tym, w czasie prowadzenia robót, nastąpią utrudnienia w dojeździe ulicą Kościelną do przyległych posesji w tym sklepu i myjni Fenix.

Prace będą prowadzone w godzinach 6-18. Zalecamy wystawianie samochodów poza strefę prowadzonych robót w porozumieniu z Wykonawcą.

Odbiór śmieci realizowany będzie zgodnie z harmonogramem.

Przewidywany czas utrudnień to 4-6 tygodni.

Budowa kanalizacji w ul. Kościelnej realizowane jest w ramach zadania 5 projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”