Jesteś tutaj:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Dąbrowie Chotomowskiej

Data: 25.11.2021 r., godz. 12.00    159
Informujemy, że rozpoczynamy realizację zadania 15 p.n. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-3” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Wierzbowa, Lipowa, Modrzewiowa, Wspólna w m. Dąbrowa Chotomowska”, w ramach projektu pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.
W związku z powyższym, w dniu 30 listopada rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Wspólnej gruntowej od adresu ul. Wspólna 24j w Dąbrowie Chotomowskiej zgodnie z załączoną mapą.

mapka ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej


Prosimy o wystawianie samochodów poza obszar prowadzonych robót zgodnie z informacjami od Wykonawcy.
Zadanie realizować będzie firma PRIKNAUBER z Legionowa.

Odbiór śmieci realizowany będzie zgodnie z harmonogramem.