Jesteś tutaj:

Najnowsza gminna publikacja

Data: 01.12.2021 r., godz. 00.00    242
Podczas obchodów 103.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wójt Jarosław Chodorski zaprezentował najnowszą gminną publikację zatytułowaną „Gmina Jabłonna - ślady przeszłości i znaki wiary”.


Kapliczki są znakiem czasu, kultury i religii każdego regionu. W Gminie Jabłonna jeszcze sporo się ich zachowało. Na co dzień nie zastanawiamy się kto je postawił i jak dawno. Tymczasem każda kapliczka, figura czy krzyż ma swoją historię. Warto ją poznać i ocalić od zapomnienia. Te obiekty stanowią cząstkę dziedzictwa kulturowego naszego regionu.Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie sporządziła ewidencję miejsc małej architektury sakralnej, czyli kapliczek, przydrożnych krzyży i figur znajdujących się w Gminie Jabłonna. Ogromnie cieszy okazałość powstałej bazy. Album możemy potraktować jako swojego rodzaju przewodnik. Z pewnością wielu z Państwa rozpozna obiekty sobie bliskie, budowle na które warto zwrócić szczególną uwagę oraz te zupełnie nieznane… Być może doświadczymy wielu odkryć. Dzięki niniejszej publikacji zostanie uchroniona pamięć o mało znanych kapliczkach, figurach i przydrożnych krzyżach. Podjęliśmy próbę zachowania dla przyszłych pokoleń krajobrazu kulturowego naszej gminy. Bogactwo to ogromnie cieszy i budzi refleksję.W Gminie Jabłonna jest także wiele miejsc, które są wyrazem pamięci narodu o ważnych wydarzeniach historycznych. Czcimy pamięć o bohaterach, okazujemy uznanie ludziom, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, wolność i godność człowieka. Mieszkańcy naszej gminy zawsze będą pamiętali o tych, którym w ogromnym stopniu zawdzięczamy Wolną Polskę.

     

Na mapie Gminy Jabłonna miejsca pamięci są namacalnym śladem tragicznych wydarzeń. W drugiej części naszej publikacji prezentujemy obiekty upamiętniające historyczne miejsca wydarzeń oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego. Znajdziemy tu pomniki, głazy, tablice pamiątkowe czy mogiły poległych, którzy zapłacili najwyższą cenę w służbie Ojczyźnie.Mamy nadzieję, że Album okaże się interesującą lekturą oraz uwrażliwi Państwa na piękno i potrzebę ciągłej troski o nasze dziedzictwo.
Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji albumu. Gmina Jabłonna - ślady przeszłości i znaki wiary