Jesteś tutaj:

Zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Data: 06.12.2021 r., godz. 12.00    161
Urząd Gminy Jabłonna informuje, że 13 grudnia 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadzi zapowiadane już wcześniej zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zmiany wiążą się z publikacją nowych wzorów formularzy CEIDG dostępnych na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155.

Wszystkie wnioski złożone przez przedsiębiorcę w formie:
• papierowej - jeżeli urzędnik zaczął wprowadzać wniosek 10.12.2021 r. (do godz. 17.00) i go nie podpisał, to wniosek zostanie usunięty i urzędnik będzie musiał 13.12.2021 r. wprowadzić go ponownie do systemu (na nowej wersji wniosku),
• semionline (wnioski w systemie Biznes.gov.pl oznaczone jako „podpisz w urzędzie”) – jeżeli przedsiębiorca nie zdążył go podpisać w urzędzie do 10.12.2021 r. (do godz. 16.00), to urzędnik nie będzie go mógł odnaleźć w Aplikacji urzędnika – wnioski te zostaną usunięte. W takiej sytuacji przedsiębiorca po 13.12.2021 r. powinien jeszcze raz wypełnić wniosek CEIDG-1.

Wnioski podpisane 10.12.2021 r. przez przedsiębiorcę lub urzędnika będą przetwarzane przez system bez zmian i zgodnie z kolejnością złożenia.
Przedsiębiorca, tak jak do tej pory będzie mógł rozpocząć proces zakładania działalności gospodarczej wypełniając kreator elektroniczny, następnie wygenerować kod, który poda w urzędzie, by razem z urzędnikiem dokończyć proces rejestracji działalności.

Wniosek semionline (zwany przez urzędników „roboczym”) będzie dostępny dla usługi założenia działalności gospodarczej. Nie będzie natomiast takiej możliwości przy usłudze zmiany wpisu w CEIDG.

Obserwując znacząco zwiększone wykorzystanie usług elektronicznych, chcąc też zmniejszyć liczbę spraw realizowanych osobiście w urzędzie, zachęcamy przedsiębiorców do wykonywania działań zmiany, zawieszenia, zamknięcia lub wznowienia jednoosobowej działalności gospodarczej elektronicznie przez Biznes.gov.pl. Usługa zmiany działalności gospodarczej - https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0737_00 jest dostępna również dla pełnomocników przedsiębiorców.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, nr tel: 801 055 088.