Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Gmina Jabłonna przyjazna osobom z niepełnosprawnością

Data: 11.10.2018 r., godz. 12.25    4392
Gminie Jabłonna zostało przyznane szczególne podziękowanie za wyjątkowe zaangażowanie w realizację projektu na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością w latach 2017-2018 w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy Polityki Społecznej, Polski Związek Niewidomych, Fundację SYNAPSIS oraz Fundację Polska Bez Barier.
Urząd Gminy Jabłonna wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jabłonnie, Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Przedszkolem Gminnym w Jabłonnie oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie przez ostatnie kilka miesięcy wdrażał wytyczne zawarte w raporcie z monitoringu dostosowania Gminy Jabłonna do postanowień́ Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zostało zrealizowane 100% zaleceń zawartych w raporcie miedzy innymi w zakresie: „Działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucji”, „Dostosowania formy informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością”, „Działań informacyjnych ukierunkowanych na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnością oraz promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnością”, „Dostępność usług i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami”, „Kompetencje pracowników instytucji” oraz „Dostępność budynków”. Wiele kolejnych zmian poprawiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym zostanie wdrożonych w kolejnych latach, w szczególności w zakresie dostępności budynków.

Przyznane wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ zostało ono nadane przez liderów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Raport z wdrożonych zaleceń na terenie Gminy Jabłonna na prośbę realizatora projektu zostanie upubliczniony jako wzór dobrych praktyk.