Jesteś tutaj:

Konkurs dla młodzieży „Od aktywności do budowania przyszłości”

Data: 26.04.2022 r., godz. 11.00    300
Urząd Gminy Jabłonna ogłasza konkurs pod hasłem „Od aktywności do budowania przyszłości” dla aktywnych i pomysłowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia dziecka do udziału w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację kandydata uwzględniającą opis aktywności, szczególnych osiągnięć lub zainteresowań. Wśród kandydatów, specjalnie powołana komisja, wyłoni dziecięcych radnych i władze gminy.

Prezentacja może mieć dowolną formę, np. prezentacji multimedialnej, nagrania wystąpienia lub też opisu charakterystyki kandydata. Zgłoszenia można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Materiały prezentacyjne mogą być także przesłane na adres mailowy: promocja@jablonna.pl.

Wyłonieni w konkursie uczniowie wezmą udział w organizowanej z okazji Dnia Dziecka okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Dziecięca sesja odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie.

Konkurs dla uczniów klas 7 i 8 szkól odstawowych

Na zgłoszenia czekamy do 24 maja 2022 r. Wśród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana komisja wyłoni ok. 15 uczniów, którzy 1 czerwca 2022 r. w Dniu Dziecka wezmą udział w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy.

Niech w Dniu Dziecka to dzieci zabiorą głos!