Jesteś tutaj:

Kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Data: 09.05.2022 r., godz. 13.00    121
W dniu 09.05.2022 rozpoczyna się bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy. / 9 травня 2022 року починається безкоштовний курс польської мови для воєнних біженців з України.
Szanowni Państwo,

W dniu 09.05.2022 rozpoczyna się bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Jabłonna. Kurs składa się z 30 godzin lekcyjnych i przeznaczony jest dla osób dorosłych, które zamierzają pozostać w Polsce. Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki i piątki w godzinach 17.30 -18.30 (grupa nr.1) i 18.45 -19.45 (grupa nr.2) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23, sala nr.11. Uczestnicy kursu zobowiązani są do regularnego uczęszczania na lekcje. 3 nieusprawiedliwione nieobecności skutkować będą wykluczeniem z grona uczestników kursu oraz koniecznością zwrotu kosztu lekcji (20 zł za każdą godzinę lekcyjną) na rzecz sponsora.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy przesyłać na adres wojt@jablonna.pl do dnia 09.05.2022 do godziny 09.00 rano. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz stopnia wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe). Prosimy także o informację, do której grupy chcieliby Państwo zostać zakwalifikowani ( grupa nr 1 : 17.30 – 18.30 czy grupa nr 2 : 18.45 -19.45).

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy kursu zostaną wyłonieni w drodze losowania. Wylosowane osoby zostaną poinformowane do godziny 12.00 w dniu 09.05.2022.

Bezpłatny kurs języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy/безкоштовний курс польської мови для воєнних біженців з України

Шановні Пані та Панове,

9 травня 2022 року починається безкоштовний курс польської мови для воєнних біженців з України, які перебувають у ґміні Яблонна. Курс складається з 30 уроків і призначений для дорослих, які мають намір залишитися в Польщі. Заняття будуть відбуватися по понеділках та п’ятницях з 17:30 до18:30 (група №1) та з 18:45-19.45 (група №2) у Базовій школі №2 імені Білого Орла в Хотомові, вул. Партизанів 23, клас номер 11. Учасники курсу зобов’язані регулярно відвідувати заняття. Необґрунтована неявка тричі призведе до виключення з групи учасників курсу та до необхідності відшкодування вартості занять спонсору (20 злотих за кожне заняття).

Заявки на участь надсилати на адресу wojt@jablonna.pl до 09.05.2022 до 09:00. У заявці вкажіть, будь ласка, Ваші ім’я та прізвище, вік, номер телефону, адресу та ступінь освіти (початкова, середня, вища). Просимо також повідомити, до якої групи Ви б хотіли бути записані (група №1: 17:30 – 18:30 або група №2: 18:45-19:45).

Кількість місць обмежена. Учасники курсу будуть відібрані шляхом жеребкування. Відібрані особи будуть повідомлені до 12:00 09.05.2022 року.