Jesteś tutaj:

Zakaz palenia węglem od 2028 roku

Data: 09.05.2022 r., godz. 11.00    239
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowelizację uchwały antysmogowej. Nowe przepisy od 1 października 2023 r. zakazują spalania węgla na terenie Warszawy, a od 1 stycznia 2028 r. na terenie powiatów wokół Warszawy, w tym na terenie powiatu legionowskiego.
Znowelizowana uchwała antysmogowa wprowadza wyjątki od zakazu spalania węgla. Właściciele kotłów posiadających 5 klasę zainstalowanych do 11 listopada 2017 r. oraz kotłów spełniających wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach. W tych przypadkach paliwa stałe będą mogły być palone do końca żywotności takich kotłów.

Zdjęcie - dym z komina

Jednocześnie nie uległ zmianie termin zakazu używania tzw. kopciuchów czyli kotłów nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012. Takich źródeł ciepła nie będzie można używać od 1 stycznia 2023 roku. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł.

Gmina Jabłonna oferuje wsparcie finansowe w zakresie wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe w formie dotację (zwrot poniesionych kosztów po wykonaniu przedsięwzięcia) w wysokości do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 8 000,00 zł.

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych chcących wymienić dotychczasowe źródło ciepła opalane paliwem stałym (m.in. węglem, ekogroszkiem, drewnem) w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Jabłonna. Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której będzie wymieniane źródło ciepła i posiadać zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia. Dotacja udzielana jest dla budynków mieszkalnych. Nie może być udzielona dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo lub budynków w budowie. Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy z Gminą Jabłonna.