Jesteś tutaj:

Gmina Jabłonna w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Data: 02.08.2022 r., godz. 09.00    141
Apel pamięci, złożenie kwiatów przy pomnikach upamiętniających uczestników Powstania Warszawskiego, oddanie hołdu powstańcom w Godzinę „W”, wspólna modlitwa w intencji Ojczyzny w taki sposób Gmina Jabłonna 1 sierpnia 2022 r. uczciła 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Kulminacyjnym punktem obchodów były uroczystości zorganizowane o godz.17.00 na skwerze ppor. Alfy i ppor. Skiby w Jabłonnie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego i Mieszkańców Jabłonny. 


Okolicznościowe przemówienia wygłosił Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Doktor.

Apel Pamięci odczytał harcerz - przewodnik Janek Zając. 


Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek oraz mszą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Jabłonnie.W uroczystości udział wzięli: mieszkańcy, kombatanci, władze, radni oraz sołtysi Gminy Jabłonna, przedstawiciele instytucji gminnych, Powiatu Legionowskiego, Wojska, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Jabłonna, oświaty, harcerze 25 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Brzask im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz członkowie organizacji proobronnej Combat Alert.

W godzinach porannych nastąpiło złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy 3 Kompanii I Batalionu 1 Rejonu „Marianowo – Brzozów” znajdującym się na granicy Legionowa z Chotomowem. Wójt Gminy Jabłonna złożył także kwiaty i zapalił znicze pod pomnikiem pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 na placu III Kompanii AK w Chotomowie oraz pomnikiem Armii Krajowej na skwerze AK przy budynku Urzędu Gminy Jabłonna.
Przeprowadzone na terenie Gminy uroczystości zorganizowane zostały w celu uczczenia pamięci o bohaterach, którzy walczyli nie tylko o wolność i sprawiedliwość ale także o godność i ducha narodu. Miejsca obchodów zostały wybrane nie przypadkowo, przypominały bowiem, że Powstańcy Warszawscy to także mieszkańcy Gminy Jabłonna, którzy walczyli i ginęli prowadząc działania zbrojne na terenie powiatu legionowskiego.