Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Dodatek węglowy oraz dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data: 21.11.2022 r., godz. 08.00    408
Informacja dotyczy nowelizowanych przepisów dotyczących ustalenia prawa do w/w dodatków.
W myśl znowelizowanych przepisów dotyczących ustalenia prawa do w/w dodatków, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych można przyznać dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1. W siedzibie GOPS można również składać ponownie wnioski o przyznanie w/w dodatków.

Uwaga – wnioski można składać do 30 listopada 2022r.