Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o przetargu

Data: 21.11.2022 r., godz. 12.00    2285
WÓJT GMINY JABŁONNA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 203 przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 203 usytuowany na drugiej kondygnacji tj. pierwszym piętrze budynku wielolokalowego położonego przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie na osiedlu Kasztanowy Park, obręb 5-Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,10 m2 składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza. Lokal posiada balkon o pow. 5,55 m2, nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal stanowi przedmiot odrębnej własności Gminy Jabłonna, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00078142/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 3210/689664 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt oznaczony jako działki ewidencyjne nr 8/87 i 8/86 o łącznej powierzchni 0,9260 ha, obręb 5- Jabłonna PAN, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00074293/2.
Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomości gruntowej każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania i pobierania pożytków z naziemnego miejsca parkingowego nr MP17 o powierzchni 15 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod teren oznaczony symbolem 1.UP z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usług publicznych i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

cena wywoławcza: 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
wadium: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)
minimalne postąpienie: 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2023 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna mała sala konferencyjna, I piętro.

Szczegóły dotyczące przetargu: