Jesteś tutaj:

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Edmunda Kuklewskiego

Data: 16.01.2023 r., godz. 15.00    219
16 stycznia 2023 r. w Gminie Jabłonna pożegnano Pana Edmunda Kuklewskiego pseud. "Chudy", "Jarema", „Prawdzic” - żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego oraz Honorowego Obywatela Gminy Jabłonna.
Ś.P. Edmund Kuklewski zmarł 10 stycznia 2023 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie z udziałem wojskowej asysty honorowej z 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej oraz przedstawicieli samorządu Gminy Jabłonna. - Póki Ojczyzna nasza mieć będzie takie dzieci, synów i córki o sercach kryształowych i nieulękłych, póty będziemy trwać jako Naród. Pan Edmund Kuklewski był takim właśnie człowiekiem i taki jest testament jego życia. Jesteśmy tu dzisiaj, w tej ostatniej Jego drodze, by oddać mu hołd i zapewnić, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by ten testament każdego dnia wypełniać - powiedział żegnając Pana Edmunda Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski. W tych trudnych, wypełnionych żalem rozstania chwilach, łączymy się z pogrążoną w żałobie Rodziną, przekazując wyrazy szczerego współczucia. 

Ś.P. Edmund Kuklewski od 1942 r. był żołnierzem „Szarych Szeregów” Armii Krajowej oddziału VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon "Brzozów" (Legionowo) - pluton 720 w stopniu strzelca. W latach 1939-1944 działał w konspiracji w funkcji łącznika. Brał udział w akcjach sabotażowych „Gaz” i „Panama”. Należał do „Bojowych Szkół” podległych bezpośrednio Komendzie Głównej „Szarych Szeregów”, gdzie brał udział w poważnych akcjach z zakresu „WIS-u” [„Wywiad, Informacja, Sabotaż”]. Uczestniczył min. w akcjach odbijania, zawłaszczenia, zabrania, porwania samochodu, karetki przewożącej banknoty drukowane w emisyjnym banku. Za udział w jednej z akcji (do tej pory nieodtajnionej) Edmund Kuklewski został odznaczony Krzyżem Walecznych.

W latach 1995 - 2002 był radnym Gminy Jabłonna II i III kadencji, ponadto w III kadencji był jej Przewodniczącym. Był inicjatorem corocznie organizowanych w Jabłonnie obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego oraz obchodów przypadającej 10 września – rocznicy śmierci 32 żołnierzy AK, którzy zginęli w 1939 r. pod Jabłonną. Z zaangażowaniem działał w Środowisku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – był jego założycielem oraz prezesem. Dzięki jego staraniom Szkoła Podstawowa w Jabłonnie otrzymała imię Armii Krajowej. Również z jego inicjatywy na frontowej ścianie szkoły podstawowej znalazła się odsłonięta 14 marca 2007 roku – tablica pamiątkowa poświęcona pamięci żołnierzy Armii Krajowej, uczestnikom walk o niepodległą Polskę.

Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Jabłonnie, którego prezesem jest Edmund Kuklewski, wraz z Urzędem Gminy Jabłonna ufundowało w 1991 roku pomnik upamiętniający walkę żołnierzy VII Obwodu, I Rejonu, II Batalionu, VII Kompanii AK „Obroża” walczących na terenie Jabłonny i Legionowa. Pomnik znajduje się na skwerze AK przed Urzędem Gminy Jabłonna.

To obywatel zasłużony dla kraju i bezpośrednio dla Jabłonny. W 1985 roku zainicjował nadanie nazw jabłonowskiemu skwerowi i dwóm ulicom: „Skwer Armii Krajowej” oraz ul. Szarych Szeregów i ul. Gen. Leopolda Okulickiego. Aktywnie działał na rzecz społeczności gminnej, był inicjatorem i współorganizatorem licznych wydarzeń o charakterze historycznym oraz edukacyjnym, jak również inicjatyw mających na celu upamiętnienie naszych narodowych bohaterów.

Został odznaczony Krzyżem Walecznych i wielokrotnie medalami państwowymi (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy) oraz wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Edmund Kuklewski to zasłużony żołnierz i aktywny społecznik.

Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego pamięci.