Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Data: 19.01.2023 r., godz. 10.00    648
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. gospodarstwom domowym wykorzystującym do ogrzewania paliwa gazowe przysługuje refundacja poniesionych kosztów podatku VAT w 2023 r.
Zwrot przysługuje w przypadku:

spełnienia kryterium dochodowego, wynoszącego:
  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę
zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wnioski o refundację VAT można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie ul. Zegrzyńska 1 lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu w/w dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Wzór wniosku:
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Uwaga – zwrot podatku VAT przysługuje wyłącznie wtedy gdy do wniosku została dołączona opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wraz z dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę.