Jesteś tutaj:

Konkurs na projekt gminnej kartki wielkanocnej

Data: 14.02.2023 r., godz. 09.00    617
Zbliżają się Święta Wielkanocne. We współczesnym świecie istnieją oczywiście nowoczesne sposoby komunikowania się, ale nie zastąpią one tradycyjnej kolorowej świątecznej kartki wysyłanej pocztą.
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, mieszkające w Gminie Jabłonna, do zaprojektowania gminnej kartki wielkanocnej! Na prace konkursowe czekamy do 20 marca 2023 r. Projekty można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152
05-110 Jabłonna

Komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat. Wybrane prace, po odpowiednim opracowaniu graficznym, zostaną wydrukowane i staną się gminnymi kartkami wielkanocnymi, które wraz z życzeniami od Wójta Gminy Jabłonna będą rozsyłane pocztą.Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca 2023 r. na stronie internetowej: www.jablonna.pl