Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Konkurs „Od aktywności do budowania przyszłości”

Data: 01.03.2023 r., godz. 09.00    868
Ogłaszamy konkurs dla młodzieży pod hasłem „Od aktywności do budowania przyszłości” dla aktywnych i pomysłowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
Konkurs „Od aktywności do budowania przyszłości” polega na przesłaniu zgłoszenia dziecka (uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej) do udziału w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację kandydata uwzględniającą opis aktywności, szczególnych osiągnięć lub zainteresowań. Wśród kandydatów, specjalnie powołana komisja wyłoni dziecięcych radnych i władze gminy. Prezentacja może mieć dowolną formę, np. prezentacji multimedialnej, nagrania wystąpienia lub też opisu charakterystyki kandydata. Zgłoszenia można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna, przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. Materiały prezentacyjne mogą być także przesłane na adres mailowy: promocja@jablonna.pl.

Wyłonieni w konkursie uczniowie wezmą udział w organizowanej z okazji Dnia Dziecka okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy. Dziecięca sesja odbędzie się 1 czerwca 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie.

Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2023 r. Wśród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana komisja wyłoni ok. 15 uczniów, którzy 1 czerwca 2023 r. w Dniu Dziecka wezmą udział w okolicznościowej Dziecięcej Sesji Rady Gminy.

Niech w Dniu Dziecka to dzieci zabiorą głos!

Konkurs od aktywności do budowania przyszłości - Dzień Dziecka 2023. Szukamy kandydatów do udziału w dziecięcej sesji rady gminy -  czerwca 2023 r. na zglosz