Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Umowy na budowę sieci wodociągowej podpisane!

Data: 24.05.2023 r., godz. 15.00    1098
23 maja 2023 r. Wójt Gminy Jabłonna podpisał z Prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko Jabłonna dwie umowy na budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Jabłonna o łącznej wartości 1 791 047,28 zł brutto.
Pierwsza z umów dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Piaskowej, Parkowej, Wygonowej, Źródlanej i Wiślanej w Jabłonnie. Łączna długość sieci wodociągowej do wybudowania na podstawie dokumentacji projektowej wynosi 2204,31 mb. Główny rurociąg zostanie wybudowany z rur polietylenowych o średnicach 160 mm i 110 mm. Sieć zostanie uzbrojona w hydranty na cele ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednie zasuwy liniowe. 

Z uwagi na gęstość posadowienia sieci m.in. energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej i możliwość wystąpienia kolizji z nowobudowaną siecią wodociągową, pracownicy Spółki Eko Jabłonna będą musieli zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac (niezbędne będzie wykonywanie wykopów kontrolnych w celu określenia posadowienia przewodów kolizyjnych i ich ewentualne zabezpieczenie). Planowany termin realizacji zamówienia to koniec listopada 2023 r.Przedmiotem drugiej umowy jest budowa sieci wodociągowej w ul. Tulipanowej w Chotomowie. Zakres robót obejmował będzie ul. Tulipanową oraz łącznik z ul. Małą. Łączna długość zasadniczej sieci wodociągowej do wybudowania to niecałe 900 mb. Umowny termin zakończenia robót i oddania sieci do eksploatacji to tak jak w przypadku Jabłonny koniec listopada 2023 r.


W związku z budową przedmiotowych sieci wodociągowych i utrudnieniami jakie mogą nastąpić w pasach drogowych zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.