Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wybór ławników sądowych

Data: 31.05.2023 r., godz. 13.00    386
Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników sądowych na kadencję 2024- 2027.
W dniu 31 grudnia 2023 roku upływa termin czteroletniej kadencji ławników sądowych oraz wystąpienia Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników, Rady Gminy Jabłonna przystępuje do wyboru:

1) 2 ławników - do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie,
2) 1 ławnika - do Sądu Rejonowego dla Warszawy- Pragi w Warszawie
3) 2 ławników - do Sądu Rejonowego w Legionowie

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023, poz.217;
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 2155)

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Ikona wymiaru sprawiedliwości


Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wydaje oraz informacji związanych z wyborem ławników udziela i zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 - pokój nr 8 (parter) w godzinach pracy Urzędu, tj. godz. 8.00 – 18.00 (poniedziałek), godz. 8.00 -16.00 (wtorek – czwartek), godz. 8.00-14.00 (piątek), nr tel. 22 767- 73- 19

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej:
Ministerstwa Sprawiedliwości: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Urzędu Gminy: www.jablonna.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jablonna.pl . W zakładce – Wybory i Referenda.

Wyboru ławników Rada Gminy Jabłonna dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.