Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Data: 02.06.2023 r., godz. 08.45    909
Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.) Wójt Gminy Jabłonna corocznie przedstawia Radzie Gminy Jabłonna raport o stanie gminy.
Raport o stanie Gminy Jabłonna za 2022 rok będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Gminy Jabłonna, w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz.14:00.

Raport oraz informacje o zasadach i trybie udziału w debacie przedstawione są poniżej w plikach do pobrania.

Wykres graficzny