Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Dziecięca Sesja Rady Gminy

Data: 02.06.2023 r., godz. 09.00    582
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyła się uroczysta Dziecięca Sesja Rady Gminy.
Dzień samorządowy dzieci zaczęły od zwiedzania Urzędu Gminy oraz zapoznania się z działalnością wybranych komórek organizacyjnych. Każdy uczeń miał także okazję przez chwilę poczuć smak przywództwa otrzymując od Wójta Jarosława Chodorskiego insygnia władzy samorządowej i symboliczny klucz do gminy.

Kolejnym punktem dnia był udział w uroczystej Dziecięcej Sesji Rady Gminy, której otwarcia dokonał przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Wojciech Nowosiński.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i powitanie wszystkich zebranych przez Wójta Gminy Jabłonna.
2. Wręczenie certyfikatów młodzieżowym radnym.
3. Stwierdzenie kworum.
4. Wybór Przewodniczącego Dziecięcej Rady, Wiceprzewodniczących oraz dziecięcego Wójta .
6. Podjęcie Uchwał:
W sprawie zakazu palenia węglem na terenie Gminy Jabłonna – uchwała nr 1/2023 Dziecięcej Rady Gminy z dn. 1 czerwca 2023 r.
W sprawie wydzielenia miejsca na plac zabaw dla psów na terenie Gminy Jabłonna – uchwała nr 2/2023 Dziecięcej Rady Gminy z dn. 1 czerwca 2023 r.
7. Zapytania i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie sesji.

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał. Po żywiołowej dyskusji uchwalono jednogłośnie uchwały Nr 1/ 2023 oraz Nr 2/2023. W punkcie 7 porządku obrad odbyła się dyskusja na temat zorganizowania turnieju gier komputerowych dla dzieci i młodzieży. Projekt ten także uzyskał przychylność dziecięcych radnych.


Sesja odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze i dała możliwość zapoznania się z pracą radnych gminy, a także zabrania głosu odnośnie potrzeb i pomysłów młodzieży szkolnej z naszej gminy.

Dziecięca Sesja Rady Gminy z okazji Dnia Dziecka miała na celu pokazanie dzieciom, że ich głos jest ważny i że mają one możliwość wpływania na swoje otoczenie. Spotkanie pozwoliło również samorządowcom lepiej zrozumieć potrzeby i perspektywy najmłodszych mieszkańców.