Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich 2.0

Data: 02.06.2023 r., godz. 00.00    238
Stowarzyszenie Dobra Fala zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu legionowskiego, grupy nieformalne, aktywistów i społeczników do udziału w konkursie na realizację inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej – AKTYWATOR INICJATYW SĄSIEDZKICH 2.0, edycja 2023.
Aktywność społeczna jest jedną z podstawowych cech społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnie lata dobitnie pokazały, że jesteśmy społeczeństwem, które lubi i chce pomagać. Potrzebujemy jedynie drobnego wsparcia, aby móc realizować nasze inicjatywy.

Stowarzyszenie Dobra Fala ogłasza drugą edycję konkursu na inicjatywy oddolne – Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych realizowanych przez mieszkańców i grupy nieformalne z powiatu legionowskiego. Konkurs skierowany jest do osób chcących oddolnie zrealizować inicjatywę sąsiedzką na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej mieszkańców o zbliżonych zainteresowaniach.

Konkurs jest elementem realizowanego przez Stowarzyszenie Dobra Fala projektu Przewodnik aktywności społecznej „W krainie Jeziora Zegrzyńskiego” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz projektu Nie mamy czasu na starość! dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji inicjatyw realizowanych przez mieszkańców powiatu legionowskiego. Skierowany jest do osób chcących działać na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej ludzi o zbliżonych zainteresowaniach. Konkurs ma na celu również wsparcie inicjatyw międzypokoleniowych oraz aktywności społecznej seniorów. Partnerami grup składających wnioski mogą być koła wolontariatu, szkoły, rady osiedli, parafie i organizacje pozarządowe i samorządowe oraz instytucje kultury.

Planowany termin zgłaszania wniosków w konkursie to: 1 – 15 czerwca 2023.

Termin realizacji inicjatyw: 1 lipca -24 września 2023.

Plakat informujący o konkursie Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich

Po szczegóły zapraszamy na stronę www.dziejesie-legionowski.p