Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Kolejne tony azbestu wyjechały z Gminy Jabłonna do unieszkodliwienia

Data: 21.09.2023 r., godz. 10.00    436
Zakończyliśmy tegoroczną edycję programu pn.: „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna – etap XII”.

azbest1.jpg (555 KB)

W 2023r. usunęliśmy 49,980 Mg (ton) azbestu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Prace związane z usuwaniem z terenu Gminy Jabłonna wyrobów zawierających azbest były prowadzone etapowo od dnia 04.08.2023r. i zakończyły się do dnia 15.09.2023r. 

Wykonawcą prac była firma LOGISTYKA ODPADÓW – REALIZACJE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Ilość płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych, przetransportowanych i unieszkodliwionych:

22,962 Mg.

Ilość płyt azbestowo-cementowych zabezpieczonych, przetransportowanych i unieszkodliwionych: 

26,493 Mg.

Ilość rur azbestowo-cementowych zabezpieczonych, przetransportowanych i unieszkodliwionych: 0,525 Mg.

Łączna kwota wykonania przedmiotu umowy to: 50 637,96 zł brutto.

03.04.jpg (1.83 MB)09.02.jpg (3.12 MB)

 „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna – etap XII” były realizowane w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”.

Środki na realizację zadania pochodzą ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Jabłonna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) oraz ze środków własnych Gminy Jabłonna, w szczególności pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW na realizację zadania w maju 2023r. przyznano Gminie Jabłonna dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 11 481,42 zł.

05.03.jpg (1.11 MB)

demontaz_azbestu.jpg (140 KB)