Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Kolejna umowa na budowę sieci wodociągowej podpisana

Data: 28.12.2023 r., godz. 00.00    464
W dniu 20.12.2023 r. Wójt Gminy Jabłonna podpisał umowę na wybudowanie odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Modlińskiej od ul. Klonowej w Bożej Woli do skrzyżowania ulic Sołeckiej i Wiślanej w miejscowości Suchocin.

W ramach zamówienia przewidziana jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości około 2 330 mb. Całość zamówienia opiewa na kwotę 1 170 241,68 zł brutto.  Oddanie sieci do użytkowania przewidziane jest na czerwiec 2024 roku.  Przedmiotowy odcinek wodociągu pozwoli na uniezależnienie się obszaru sołectw Boża Wola oraz Janówek Drugi od wody z ujęcia z gminy Wieliszew oraz zapewni dostawę wody do Bożej Woli, Janówka Drugiego i Suchocina z nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Suchocinie.

Mapa Suchocin Boża Wola.jpg (1.36 MB)

Kolejnym etapem inwestycji wodociągowych prowadzonych przez Jednostkę Realizująca Projekt we wsiach zachodnich będzie zlecenie wybudowania odcinka sieci wodociągowej w Skierdach wzdłuż ul. Modlińskiej od skrzyżowania ulic Wiślanej i Sołeckiej w Suchocinie do ul. Lipowej w Rajszewie i połączenia wodociągu z istniejącą siecią, co umożliwi zasilenie wsi zachodnich w wodę od strony SUW Suchocin i alternatywnie od strony  SUW Chotomów.

wod-kan.JPG (1.74 MB)wod-kan2.JPG (1.77 MB)