Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Data: 20.03.2024 r., godz. 12.00    397
Wójt Gminy Jabłonna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty można składać do 4 kwietna 2024 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 35/2024

 

NGO konkurs ofert.jpg (29 KB)