Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Zaproszenie na I posiedzenie komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna

Data: 08.05.2024 r., godz. 00.00    231
Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna zaprasza na pierwsze posiedzenie komisji merytorycznych, które odbędą się  w dniu 13 maja 2024 r.(poniedziałek) w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie, ul. Modlińska 102, sala konferencyjna (na piętrze).

Zaproszenie pdf

 

Kolejność posiedzeń komisji:

1.      Komisja Rozwoju – godz. 15,00

2.      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – godz. 15,30

3.      Komisja Spraw Społecznych – godz. 16,00

4.      Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – godz. 16,30

5.      Komisja Bezpieczeństwa – godz. 17,00

6.      Komisja Rewizyjna – godz. 17,30

7.      Komisja Statutowa – godz. 18,00


Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.      Ukonstytuowanie się komisji: 

1)      Wybór przewodniczącego/ej komisji,

2)      Wybór wiceprzewodniczącego/ej komisji.

4.      Sprawy różne.

5.      Zamknięcie posiedzenia.