Jesteś tutaj:

15 marca upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Data: 13.03.2019 r., godz. 14.35    599
Szanowni Państwo,
przypominamy, że 15 marca upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W sytuacji, gdy decyzja zostanie doręczona po upływie terminu płatności pierwszej raty , kwota przypadająca na daną ratę płatna jest w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Wpłaty podatku można dokonać podając numer decyzji:
1. przelewem na rachunek Urzędu Gminy Jabłonna podany w decyzji wymiarowej,
2. w Urzędzie: kartą płatniczą lub telefonem z wykorzystaniem kodów,
3. w kasie Banku Spółdzielczego w Jabłonnie, od których nie są pobierane opłaty,
4. u Sołtysa.
Wybierając sposób uiszczenia podatku u sołtysa koniecznym jest posiadanie przy sobie decyzji podatkowej ustalającej wymiar podatku na rok bieżący.

Uwaga!
Dokonując płatności podatku przelewem , przypominamy, iż od 01.01.2019 r. powyższe wpłaty wnosić należy na nowy, indywidualny numer rachunku bankowego w BS Jabłonna, podany w decyzji wymiarowej na 2019 rok.