Jesteś tutaj:

Odczyty wodomierzy

Data: 30.09.2019 r., godz. 07.48    1694
Informujemy, że od 1 października odczyty wodomierzy będą odbywać się przez osoby weryfikujące stan wodomierzy według ustalonych harmonogramów z podziałem na niżej wymienione rejony.
- co miesiąc we wsi Janówek II i Chotomów przez p. Katarzynę Włodarek w pierwszym tygodniu miesiąca,

- co miesiąc we wsi Jabłonna przez p. Marcina Pietraszewskiego oraz Pana Roberta Rokickiego w okresie od 2. do 4. tygodnia miesiąca.

Odczyty dokonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 09:00 – 15:00.

W przypadku, gdy odbiorca usług nie będzie dostępny w miejscu lokalizacji wodomierza osoba weryfikująca stan wodomierzy zostawi powiadomienie o ponownym odczycie w innym dniu.

Osoba weryfikująca stan wodomierza będzie posiadała przy sobie upoważnienie wydane przez Urząd Gminy Jabłonna -Wójta Jarosława Chodorskiego - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437). Tożsamość osób potwierdzą Państwo w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna pod numerem telefonu: 22 767 33 80.

Osoba dokonująca odczytów wodomierzy nie jest upoważniona do przyjmowania zapłaty za usługę związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe wskazane na fakturze lub bezpośrednio w banku.