Jesteś tutaj:

Koncepcja na CENTRUM JABŁONNY

Data: 02.10.2019 r., godz. 13.53    1046
Wójt Gminy Jabłonna informuje, że z końcem września bieżącego roku rozstrzygnięto konkurs urbanistyczny dla studentów na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Centrum Jabłonny.
Zwycięzcami konkursu zostali:
1. Nagroda 1 – Damian Urbanek i Adrianna Katarzyna Pianowska (praca zespołowa)
2. Nagroda 2 – Gabriela Chechłacz
3. Nagroda 3 – Klaudia Sitkiewicz
4. Wyróżnienie – Alicja Jezierska
5. Wyróżnienie – Karol Rytel-Andrjanik

Rozstrzygnięcie konkursu wieńczy ponad półroczną współpracę Gminy Jabłonna z 3 uczelniami warszawskimi – Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania – których wybrane Wydziały kształcą w kierunkach urbanistyki i planowania przestrzennego.

Zadaniem konkursu było przedstawienie pomysłu na stworzenie centralnej przestrzeni gminy– przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców. Przestrzeni, w której mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas i która mogłaby stać się miejscem spotkań oraz organizacji ważniejszych wydarzeń gminnych. Niemniej prace te nie definiują ostatecznego kierunku przekształceń, a raczej mają stanowić inspirację do dalszej dyskusji z mieszkańcami Jabłonny o tym jak powinno wyglądać centrum miejscowości i jaką powinno pełnić funkcję.

W związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna serdecznie zaprasza na wernisaż pokonkursowy, który odbędzie się w piątek 18. października 2019r. w godz. 18:00–20:00 w sali głównej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie (Dom Ogrodnika) pod adresem ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna. Na spotkaniu będzie możliwość porozmawiania z autorami prac konkursowych oraz przedstawicielami Uczelni – o przyjętych rozwiązaniach funkcjonalnych, przestrzennych i komunikacyjnych.

Prace konkursowe będą publicznie dostępne pod GCKiS w Jabłonnie przez cały październik oraz będą sukcesywnie publikowane na facebook-u urzędowym. Zachęcamy do zapoznania się z pracami i zapraszamy do dyskusji.


ZWYCIĘSKA PRACA AUTORSTWA ADRIANNY KATARZYNY PIANOWSKIEJ I DAMIANA URBANKA