Jesteś tutaj:

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.

Data: 24.12.2019 r., godz. 11.40    10657
Od 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy Jabłonna będzie zajmowało się konsorcjum firm: MS-EKO Sp. z o. o. oraz EKO-MAX Recykling Sp. z o. o.
Poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów na pierwsze trzy miesiące 2020 r. Harmonogram na pozostałe miesiące 2020 r. zostaną Państwu dostarczone w marcu. Nowy operator wykona ewentualne korekty rejonów celem usprawnienia odbioru odpadów.

Co zmienia się od 2020 roku w odbiorze odpadów z nieruchomości zamieszkałych?


Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych pozostanie na tym samym poziomie. W styczniu 2020 r. odebrane będą choinki (poświąteczne), w kwietniu i we wrześniu odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia oraz zużyte opony. W miesiącach od stycznia do maja oraz od października do grudnia odbierany będzie popiół z palenisk domowych.

Zwiększona zostanie częstotliwość odbioru bioodpadów:
- od stycznia do marca i od listopada do grudnia – będzie się odbywać co 4 tygodnie,
- od kwietnia do października co 2 tygodnie (a w zabudowie wielorodzinnej co tydzień).

Odpady z ogrodów, takie jak skoszona trawa, liście, resztki roślin i kwiatów, gałęzie, odbierane będą w workach brązowych, 120 litrowych. Nową kategorią będę odpady biodegradowalne kuchenne takie jak odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki jaj, fusy, na które przeznaczone zostaną 60 l. brązowe worki.

Na odpady segregowane (3 frakcje), popiół oraz bioodpady worki dostarczy Państwu nowy operator.

HARMONOGRAMY