Jesteś tutaj:

Harmonogram planowanych wypłat - 500+, rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych w 2020 r.

Data: 08.01.2020 r., godz. 13.47    1388
• Świadczeń wychowawczych 500+ • Świadczeń rodzinnych i opiekuńczych • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego
UWAGA!!!

*harmonogramy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację wypłat od Wojewody. W takim przypadku wypłaty będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca niezwłocznie po otrzymaniu dotacji

**data planowanej wysyłki zasiłków/świadczeń nie jest tożsama z datą wpływu na rachunek bankowy osoby pobierającej (przelewy wykonane zgodnie z datami wskazanymi w powyższej tabeli mogą być księgowane do dwóch dni roboczych)