Jesteś tutaj:

Wentylator oddymiający dla OSP Jabłonna

Data: 11.02.2020 r., godz. 08.35    554
Wójt Gminy- Jarosław Chodorski przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej Jabłonna wentylator oddymiający, którego zakup dofinansował WFOŚiGW. Od 31 stycznia strażacy korzystają z kolejnego nowoczesnego sprzętu usprawniającego akcje ratowniczo-gaśnicze.
Urządzenie zostało kupione w ramach zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie” z 90% dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego.

Strażackie wentylatory oddymiające to urządzenia do oddymiania pomieszczeń z zanieczyszczeń gazowych i dymu. Urządzenia zapewniają efektywniejszą akcję ratunkową, większe bezpieczeństwo i komfort pracujących strażaków.

Kwota dotacji z WFOŚiGW to 15 300,00 zł co stanowi 90% kosztów zakupu sprzętu.