Jesteś tutaj:

Rusza akcja NAMIERZ KOPCIUCHA!

Data: 27.02.2020 r., godz. 15.57    655
Rozpoczynamy kolejny etap walki ze smogiem. Od dzisiaj, mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać lokalizacje w których istnieje podejrzenie spalania niedozwolonego opału w tym śmieci. Celem akcji NAMIERZ KOPCIUCHA jest edukowanie i nakłanianie do wymiany pieca mieszkańców, których domy są postrzegane przez sąsiadów za uciążliwe dla środowiska.


Zgodnie z zapisami uchwały nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego w kotłach, piecach i kominach nie wolno spalać:
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Zakazy dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.

Jeśli namierzyłeś w Gminie Jabłonna dom w którym istnieje podejrzenie spalania niedozwolonych paliw w tym śmieci- wypełnij formularz i prześlij zgłoszenie.

Twoja wiadomość trafi bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Po przyjęciu zgłoszenia, urzędnicy przeprowadzą kontrolę we wskazanej lokalizacji.
Podczas kontroli, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami sprawdzą jaki opał jest stosowany we wskazanej lokalizacji oraz udzielą informacji o możliwościach otrzymania dofinansowania wymiany pieca ze środków gminnych lub krajowych (według obowiązujących przepisów wszystkie stare piece muszą być wymienione do 2023 roku).

NAMIERZ KOPCIUCHA
to kolejne działanie podjęte przez Gminę Jabłonna w celu poprawy jakości powietrza. Wśród funkcjonujących od kilku lat działań są między innymi:
- gminny program wymiany pieców,
- montaż czujników jakości powietrza i monitorowanie pomiarów na www.jablonna.pl,
- wyposażenie szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, centrów kultury i bibliotek w oczyszczacze powietrza,
- uruchomienie w Urzędzie Punktu Informacyjnego Programu Rządowego Czyste Powietrze,
- budowa i rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz komunikacji autobusowej mająca na celu zmniejszenie ilości samochodów emitujących spaliny.