Jesteś tutaj:

"Nasze Pszczoły" ambasadorem programu Mazowsze Lokalnie

Data: 09.03.2020 r., godz. 09.55    222
Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły z Chotomowa zostało jako jedyne w Powiecie Legionowskim Ambasadorem programu Mazowsze Lokalne.
Ambasadorzy to lokalne grupy działania, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych, których zadaniem jest pomoc w realizacji programu Mazowsze Lokalne.

Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia. Ponadto Ambasadorzy będą brali udział w ocenie składanych wniosków.

Już 13 marca 2020 rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu, w którym do wygrania jest ponad 80 mikrodotacji (od 1500 do 5000 zł) o łącznej wartości 366 tys. zł.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?
1. w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
2. w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu oraz wyrównania szans.
3. w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

W związku z powyższym, zapraszamy w sobotę 14 marca 2020 r. o godz. 14:00 do Poczytalni w Legionowie, ul. Kościuszki 8A (Stacja PKP 2 piętro) na bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów i osób fizycznych chcących przygotować projekty w ramach Programu „Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (min. 3 osób fizycznych), działających na terenie województwa mazowieckiego.
Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły 14 marca o godz. 14:00 w Poczytalni w Legionowie przy ul. Kościuszki 8A organizuje spotkanie w sprawie programu.

ANKIETA INFORMACYJNA