Jesteś tutaj:

Wybory Prezydenta RP- wyniki wyborów w gminie Jabłonna

Data: 12.07.2020 r., godz. 08.00    2089
W niedzielę- 12 lipca 2020 r.- odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze były otwarte w godz.: 7:00-21:00. Informacja aktualizowana.
13.07.2020 
Wyniki głosowania w II turze wyborów Prezydenta RP w gminie Jabłonna dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r.
o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do organów władzy i administracji publicznej o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej informacji wśród wyborów.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

Sprawdź w którym obwodzie oddasz głos:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 (głosowanie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 (głosowanie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 (głosowanie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie)


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 (głosowanie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie)


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 (głosowanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 (głosowanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie)


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 (głosowanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 (głosowanie w GCK Filia w Skierdach)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 (głosowanie w Klubie Rolnika w Bożej Woli)

Zasady obowiązujące w lokalu wyborczymW związku z trwającą epidemią COVID-19, prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie oczekiwania na głosowanie, podczas oddawania głosu oraz opuszczając lokal:
1. pamiętajcie o zabraniu i założeniu maseczki ochronnej,
2. zachowajcie odstęp 2 m od innych osób,
3. zabierzcie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
4. zabierzcie ze sobą własny długopis (zalecane).
(kliknij w obrazek żeby powiększyć)

W każdym lokalu wyborczym będzie się znajdował płyn do dezynfekcji.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu głosowania oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, wprowadzone zostały nowe zasady wejścia do lokali wyborczych oraz wyjścia z lokali.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi schematami (kliknij w schemat żeby powiększyć):


Ze względu na szczególny charakter niedzielnych wyborów, prosimy o zachowanie wszystkich środków ostrożności. Prosimy również o wyrozumiałość- w trosce o Państwa zdrowie, w lokalach wyborczych jednocześnie będzie mogła przebywać ograniczona liczba Wyborców, co może wydłużyć czas oczekiwania na oddanie głosów.