Jesteś tutaj:

Place zabaw otwarte od 2 lipca

Data: 01.07.2020 r., godz. 15.41    371
Informujemy, że od czwartku 2 lipca zostanie otwartych siedem placów zabaw na terenie gminy Jabłonna.
W środę 1 lipca pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej prowadzili ostatnie prace umożliwiające otwarcie placów zabaw zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Place zabaw które zostaną otwarte od czwartku znajdują się w następujących miejscowościach:

1. Boża Wola
2. Janówek II
3. Suchocin
4. Chotomów, przy ul. Konopnickiej
5. Dąbrowa Chotomowska, ul. Lipowa
6. Jabłonna, ul. Parkowa,
7. Jabłonna, ul. Leśna.


Na powyższych placach wywieszona została informacja dotycząca zasad korzystania w związku z trwającą pandemią koronawirusa.

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący
co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające
na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napojów w trakcie zabawy.
8. W przypadku, gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

Kontakt:
Urząd Gminy Jabłonna, Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 22 767 33 80