Jesteś tutaj:

Kolejne dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podpisane!

Data: 03.07.2020 r., godz. 08.22    794
Wójt Gminy podpisał dzisiaj (03.07.2020 r.) umowy na realizację kolejnych dwóch zadań w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”. Wykonawca- PRIKNAUBER Sp.z o.o. sp.k.- zaprojektuje i wybuduje w Chotomowie sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy oraz sieć wodociągowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej w pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna.


Przedmiotem podpisanych dzisiaj umów umów jest „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

1) Zadania 7: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P8” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Boczna, św. Tomasza z Akwinu, Porannej Rosy w m. Chotomów”, obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 1 900 mb,
b) ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 100 mb,
c) pompowni ścieków P8 o wydajności ok. 6 dm3/s,
d) sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1 250 mb;2) Zadania 8: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pompowni „P9” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piusa XI, Żwirki i Wigury, Niecała, Ogrodowa, Okólna w m. Chotomów”, obejmująca zaprojektowanie i wybudowanie:
a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2 430 mb,
b) ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 90 mb,
c) pompowni ścieków P9 o wydajności ok. 3 dm3/s,
d) sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 1 780 mb
Inwestycje obejmują zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odejściami do granic przyległych nieruchomości.
Wykonawca przystąpił do prac w dniu podpisania umowy. Realizacja zadań zakończy się w 2021 r.
Łączna wartość umów podpisanych 3 lipca 2020 r. to ponad 9,5 mln zł [zadanie 7: 3 686 310,00 zł (kwota brutto), zadanie 8: 5 867 100,00 zł (kwota brutto)].

Projekt pn.: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I” finansowany przy udziale Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.