Jesteś tutaj:

Rozpoczęliśmy budowę sieci w Dąbrowie Chotomowskiej

Data: 10.07.2020 r., godz. 10.06    561
Gmina Jabłonna realizuje kolejny etap inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy prace budowlane na terenie Dąbrowy Chotomowskiej (zadanie 6).
Jednostka Realizująca Projekt (JRP) realizuje aktualnie zadanie 6- „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P7” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Piękna, Krótka, Leśna, Jesionowa, Sosnowa, Klonowa w m. Chotomów oraz w ul. Kolejowej, Przyrodniczej w m. Dąbrowa Chotomowska. W ostatnich dniach rozpoczęły się prace budowlane w Dąbrowie Chotomowskiej.


W ramach zadania 6 (według koncepcji) zostało zaprojektowane wybudowanie:
a) ok. 5 500 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,
b) ok. 280 mb ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej,
c) pompownia ścieków P7 o wydajności ok. 11 dm3/s,
d) ok. 5 500 mb sieci wodociągowej.

Wykonawcą jest firma INSTALBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wykonawca będzie na bieżąco informować mieszkańców o lokalnych utrudnieniach poprzez wrzucanie kartek do skrzynek. Informacje o większych utrudnieniach będą publikowane na stronie internetowej www.jablonna.pl


W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy:
- jrp@jablonna.pl
- b.miarka@jablonna.pl
lub telefoniczny: Bogumiła Miarka 609-762-956
Przed nami kolejne zadania

4 czerwca 2020 r. Gmina Jabłonna ogłosiła przetarg na „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Magnolii, bocznych w m. Dąbrowa Chotomowska” (zadanie 14). Termin składania ofert upłynął 09.07.2020 r.


Trwają uzgodnienia z mieszkańcami niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania 12 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P16” wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w rejonie ulic: Kolejowa, Wypoczynkowa, Złota, Dębowa, Wspólna, Rajska, Cisowa w m. Chotomów”.

Zadanie 12 obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
a) sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wg koncepcji ok. 2 250 mb,
b) ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej wg koncepcji ok. 170 mb,
c) pompowni ścieków P7 o wydajności ok. 5 dm3/s,
d) sieci wodociągowej wg koncepcji ok. 2 600 mb.